Uyku; Bayılma; Kendinden Geçme İle İlgili Hadisler

Hadis No: 3663

Ravi: Enes

Tanım: Resulullah’ın ashabı uyurlar, sonra abdest almadan namaz kılarlardı: (Enes’ten bunu rivayet eden) Katade’ye: “Bu sözü Enes’ten bizzat işittin mi?” diye sorulmuştu: “Vallahi evet!” diye te’yid etti.”

Kaynak: Müslim, Hayz 125, (376); Ebu Davud, Taharet 80, (200); Tirmizi, Taharet 58, (78)


Hadis No: 3664

Ravi: İbnu Ömer

Tanım: Anlatıldığına göre ravi, oturarak uyur, sonra kalkar, abdest almadan namaz kılardı.

Kaynak: Muvatta


Hadis No: 3665

Ravi: Ali

Tanım: Gözler, halkanın bağıdır, öyleyse uyuyan abdest alsın.

Kaynak: Ebu Davud, Taharet 80, (203)


Hadis No: 3666

Ravi: İbnu Abbas

Tanım: Ravi, Resulullah (sav)’ı secde halinde uyurken görmüş ve hatta Resulullah (sav) horlayıp solumuş, sonra kalkıp (abdest almadan) namaz kılmıştır. İbnu Abbas der ki: “Ey Allah’ın Resulü” dedim, “siz uyudunuz, (abdestiniz bozulmuş olmalı değil mi)?” Bana şu açıklamayı yaptı: “Abdest, yatarak uyuyana gerekir. Zira yatarak uyuyunca mafsalları rehavet basar.”

Kaynak: Tirmizi, Taharet 57, (77); Ebu Davud, Taharet 80, (202); Nesai, Ezan 41 (2, 30)


Hadis No: 3667

Ravi: Ubeydullah İbnu Abdillah İbni Utbe

Tanım: Hz. Aişe (ra)’nin yanına girip, kendisine: “Bana Resulullah (sav)’ın hastalığından bahsetmez misiniz?” dedim. “Elbette” dedi ve anlattı: “Resulullah (sav)’ın hastalığı ağırlaşmıştı. Bir ara: “Halk namazı kıldı mı?” diye sordu. “Hayır ey Allah’ın Resulü, sizi bekliyorlar” dedik. “Benim için leğene su koyun!” diye emrettiler. Dediğini yaptık. Yıkandılar. Sonra kalkmaya çalıştı. Ancak üzerine baygınlık geldi. Az sonra açıldı. Tekrar: “Halk namazı kıldı mı?” diye sordu. “Hayır, ey Allah’ın Resulü, sizi bekliyorlar!” dedik. Halk oturmuş, yatsıyı kılmak üzere Resulullah (sav)’ı bekliyordu.

Kaynak: Buhari, Ezan 51, 39, 46, 47, 67, 68, 70, Vudu 45, Hibe 14, Farzu’l-Hums 4, Enbiya 19, Megazi 83, Tıb


Hadis No: 3668

Ravi: Esma Bintu Ebi Bekr

Tanım: Ravi, küsuf namazıyla ilgili rivayetinde der ki: “… Ben de (Resulullah’a uyarak) namaza durdum. (Namazı öylesine uzattı ki) üzerime baygınlık geldi. Başımın üzerine su dökmeye başladım.” Urve rahimehullah der ki: “Abdest almadı.”

Kaynak: Buhari, Vudu 37, İlm 24, Küsuf 10,11, Sehv 9, Itk 3, İ’tisam 2; Müslim, Küsuf 11 (905)