Uzuvların Ve Yaraların Diyeti İle İlgili HadislerHadis No: 1897

Ravi: Süleyman İbnu Yesar

Tanım: Zeyd İbnu Sabit (ra) derdi ki: “Göz yerinde kalır, fakat nuru sönerse diyeti yüz dinardır.”

Kaynak: Muvatta, Ukul 9, (2,857)


Hadis No: 1898

Ravi: Amr İbnu Şuayb (an ebihi an ceddihi)

Tanım: Resulullah (sav) yerinde sabit kalarak kör olan göz hakkında diyetin üçte birine hükmetti. (Nesai’nin rivayetinde şöyledir: “Resulullah; yerinde sabit duran kör gözün kapanması halinde diyetinin üçte birine hükmeti.”)

Kaynak: Ebu Davud, Diyat 20, (4663); Nesai, Kasame 41, (8,55, 56)


Hadis No: 1899

Ravi: Abdullah İbnu Amr İbni’l-As

Tanım: Resulullah (sav) “Dişlerin diyeti beşer dinardır.” buyurdu.

Kaynak: Ebu Davud, Diyat 20, (4563); Nesai, Kasame 41, (8,55)


Hadis No: 1900

Ravi: İbnu’l Müseyyeb

Tanım: Ömer İbnu’l Hattab (ra) her azı diş için bir deveye hükmetti. Hz. Muaviye (ra) ise her azı diş için beş deveye hükmetti.”

Kaynak: Muvatta, Ukul 7,(2,861)


Hadis No: 1901

Ravi: İbnu Abbas

Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: “Şu ve şu -yani serçe parmakla baş parmak- diyette eşittirler.” (Tirmizi’nin rivayetinde şu ziyade mevcuttur: “İki elin parmaklarıyla iki ayağın parmakları da eşittir. Her bir parmağın diyeti on devedir.” Nesai’deki ziyade şöyledir: “Parmaklar hakkında diyet, onar onardır.”)

Kaynak: Buhari, Diyat 20; Tirmizi, Diyat 4, (1391, 1392); Ebu Davud, Diyat 20, (4558); Nesai, Kasame 42, (8,


Hadis No: 1902

Ravi: Amr İbnu Şuayb (an ebihi an ceddihi)

Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: “Muzıha olan yaraların diyeti beşer devedir.”

Kaynak: Tirmizi, Diyat 3, (1390); Ebu Davud, Diyat 20, (4566); Nesai, Kasame 43, (8, 57)

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*