Veliler Ve Şahidler İle İlgili Hadisler

Hadis No: 5638

Ravi: Aişe

Tanım: Resulullah (sav): “Hangi kadın velisinin izni olmaksızın nikahlanırsa onun nikahı batıldır!” buyurdular ve bunu üç kere tekrar ettiler. Devamla: “Eğer kocası zifaf yaptıysa, kadının fercinden helal addetmiş olması sebebiyle mehir kadınındır. Eğer (veliler) ihtilafa düşerlerse, sultan, velisi olmayanların velisidir.”

Kaynak: Ebu Davud, Nikah 20, (2083); Tirmizi, Nikah 14, (ll02)


Hadis No: 5639

Ravi: Ebu Musa

Tanım: Resulullah (sav): “Velisiz nikah yoktur!” dedi.

Kaynak: Tirmizi, Nikah 14, (1101); Ebu Davud, Nikah 20, (2085)


Hadis No: 5640

Ravi: Semüre

Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: “Hangi kadını, (seviyesi eşit) iki veli (iki ayrı şahsa) nikahlamışsa, kadın o iki veliden önce davranana aittir. Kim iki kişiye bir şey satmışsa, o satılan şey birinci kimseye aittir.”

Kaynak: Ebu Davud, Nikah 22, (2088); Tirmizi, Nikah 19, (1110); Nesai, Büyu 96, (7, 314)


Hadis No: 5641

Ravi: Cabir

Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: “Hangi köle, efendilerinin izni olmadan evlenirse zanidir.”

Kaynak: Ebu Davud, Nikah 17, (2078); Tirmizi, Nikah 20, (1111, 1112)


Hadis No: 5642

Ravi: İbnu Abbas

Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: “Dul nefsine velisinden ehaktır. Bakireden nefsi hususunda izin alınır, onun izni sükutudur.”

Kaynak: Müslim, Nikah 66, (1421); Muvatta, Nikah 4, (2, 524); Tirmizi, Nikah 12, (1108); Ebu Davud, Nikah 26


Hadis No: 5643

Ravi: Ebu Hureyre

Tanım: Resulullah (sav): “Dul kadın kendisiyle istişare edilmeden nikahlanamaz, bakire de izni sorulmadan nikahlanamaz” buyurmuşlardı. Ashabı sordu: “Ey Allah’ın Resulü! Onun izni nasıl olur?” “Sükut etmesiyle!” buyurdular.

Kaynak: Buhari, Nikah 41, Hiyel 3; Müslim, Nikah 64, (1419); Tirmizi, Nikah 17, 18, (1107, 1109); Ebu Davud,


Hadis No: 5644

Ravi: İbnu Abbas

Tanım: Bakire bir kız, Resulullah (sav)’a gelerek, kendisi istemediği halde, babasının evlendirdiğini söyledi. Resulullah (sav), (bu nikahı) kabul edip etmemede kızı muhayyer bıraktı.

Kaynak: Ebu Davud, Nikah 25, (2096)


Hadis No: 5645

Ravi: Aişe

Tanım: Bir genç kız Resulullah (sav)’a gelerek: “Babam beni kendisinin oğluna nikahladı, ta ki benimle onun alçaklığını gidersin. Ama ben istemiyorum” dedi. Aleyhissalatu vesselam, babasına adam göndererek getirtti ve evlenme işini kıza bıraktı. Bunun üzerine kız: “Ey Allah’ın Resulü! Ben şimdi, babamın yaptığına izin verdim. Esasen ben kadınlara bu meselede babalara (icbar) yetkisi olmadığını göstermek istedim!” dedi.

Kaynak: Nesai, Nikah 36, (6, 87); İbnu Mace, Nikah 12, (1874)


Hadis No: 5646

Ravi: İbnu Ömer

Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: “Kızları hakkında kadınlarla istişare edin!”

Kaynak: Ebu Davud, Nikah 24, (2095)


Hadis No: 5647

Ravi: Ebu Hureyre

Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: “Dini ve ahlakı sizi memnun eden birisi kız talep ederse onu evlendirin. Böyle yapmazsanız, yeryüzünde fitne ve geniş bir fesad çıkar.”

Kaynak: Tirmizi, Nikah 3, (1084)


Hadis No: 5648

Ravi: Ebu Hureyre

Tanım: Ebu Hind, Resulullah’ı bıngıldak kısmından hacamat etmişti. Aleyhissalatu vesselam: “Ey Beni Beyaza, Ebu Hind’i evlendirin, onunla evlenin!” buyurdu ve şunu ilave etti: “Eğer tedavi için başvurduğunuz şeylerin birinde hayır varsa bu hacamattır.”

Kaynak: Ebu Davud, Nikah 27, (2102)


Hadis No: 5649

Ravi: Büreyde

Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: “Dünya ehlinin değer verdiği, peşinden koştuğu şey maldır.”

Kaynak: Nesai, Nikah 9, (6,64)


Hadis No: 5650

Ravi: Aişe

Tanım: Ebu Huzeyfe İbnu Utbe İbni Rebia İbni Abdi Şems (ra) -ki bu zat Bedir Gazvesi’ne katılmıştı- Salim’i evlat edinmiş ve kardeşinin kızı Hind Bintu’l-Velid İbni Utbe İbni Rebia ile evlendirmişti. Salim ise, ensardan bir kadının azadlısı idi. Nitekim, Resulullah (sav) da Zeyd (ra)’i evlat edinmişti. Cahiliye devrinde kim bir adam evlat edinirse, halk bu adamı evlat edinen kimseye nisbet ederek çağırırdı. O, ayrıca yeni babasına varis de olurdu. Bu tatbikat Rab Teala’nın şu kavl-i şerifleri nazil oluncaya kadar devam etti. (Mealen); “Onları kendi babalarına nisbet edin. Allah katında doğru olan budur. Eğer babalarının kim oldugunu bilmiyorsanız, zaten onlar sizin din kardeşleriniz ve dostlarınızdır…” (Ahzab 5).

Kaynak: Buhari, Nikah 15, Megazi 11; Nesai, Nikah 8, (6, 63-64); Ebu Davud, Nikah 10, (2061)


Hadis No: 5651

Ravi: Ebu Hureyre

Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: “Celde ile cezalandırılmış zani kimse ancak kendisi gibi biriyle evlenebilir.”

Kaynak: Ebu Davud, Nikah 5, (2052)