Yemin Hakkında Müteferrik Hadisler İle İlgili HadislerHadis No: 5814

Ravi: Ebu Hureyre

Tanım: Resulullah (sa) buyurdular ki: “Yemin, yemin isteyenin niyetine göredir” [Bir diğer rivayette: “Senin yeminin arkadaşının seni kendisiyle tasdik ettiği şeye göredir” denmiştir.]

Kaynak: Müslim, Eyman 21, (1653); Ebu Davud, Eyman 8, (3255); Tirmizi, Ahkam 19, (1354)


Hadis No: 5815

Ravi: Aişe

Tanım: Şu ayet kişinin kullandığı “Vallahi hayır!” “Billahi evet!” gibi sözler sebebiyle nazil olmuştur. (Mealen): “Allah yeminlerinizde kasıtsız olarak yanılmanızdan dolayı sizi mes’ul tutmaz, fakat ettiğiniz yeminleri bozmanızdan dolayı sizi mesul tutar. Bozulan bir yeminin kefareti ise…” (Maide 89).

Kaynak: Buhari, Eyman 14; Muvatta, Eyman 9, (2, 477); Ebu Davud, Eyman 28, (3254)


Hadis No: 5816

Ravi: Süveyd İbnu Hanzala

Tanım: Resulullah (sa)’a gitmek üzere yola çıkmıştık. Beraberimizde Vail İbnu Hucr radıyallahu anh da vardı. Yolda onu, bir düşmanı yakaladı. Herkesi yemin etmeye zorladılar. Ben, “o, kardeşimdir” diye yemin ettim. Bunun üzerine onu serbest bıraktılar. Resulullah’a gelince olup biteni anlattım. “(Önümüzü kesen) grup herkesi yemine zorladı, ben de onun kardeşim olduğuna yemin ettim” dedim. “Doğru söylemişsin, Müslüman Müslümanın kardeşidir!” buyurdular.

Kaynak: Ebu Davud, Eyman 8, (3256); İbnu Mace, Keffarat 14, (2119)


Hadis No: 5817

Ravi: İbnu Abbas

Tanım: İki kişi Resulullah (sa)’ın huzurunda murafaa olundular. Resulullah (sa) müddeiden (davacıdan) beyyine (delil, şahid) talep etti. Adamın beyyinesi yoktu. Bunun üzerine davalıdan yemin talep etti. O, kendisinden başka ilah bulunmayan Allah’a kasem etti. Resulullah (sa) “Hayır, sen (iddia edileni) yaptın. Velakin Lailahe illallah sözündeki ihlas sebebiyle mağfiret olundun!” buyurdu.

Kaynak: Ebu Davud, Eyman 16, (3275)


Hadis No: 5818

Ravi: Ebu Hureyre

Tanım: Resulullah (sa): “Biz öne geçecek sonuncularız!” buyurdular. Keza: “Birinizin ailesine karşı yaptığı yemininde inadlaşması, Allah nazarında Rab Teala’nın farz kıldığı kefareti ödemesinden daha ağır bir günahtır!” buyurdu.

Kaynak: Buhari, Eyman 1; Müslim, Eyman 26, (1655)


Hadis No: 5819

Ravi: Ebu Hureyre

Tanım: Resulullah (sa) buyurdular ki: “Sizden kim yemin eder ve yemininde: “Lat ve Uzza’ya kasem olsun!” derse hemen “Lailahe illallah!” desin. Kim de arkadaşına: “Gel seninle kumar oynayalım” derse hemen (birşeyler) tasadduk etsin!”

Kaynak: Buhari, Eyman 5, Tefsir, Necm, Edeb 74, İsti’zan 52; Müslim, Eyman 5, (1647); Ebu Davud, Eyman 4, (3


Hadis No: 5820

Ravi: Sa’d İbnu Ebi Vakkas

Tanım: Bir grup kimse, bazı şeyleri tezekkür ediyorduk. Ben o sırada cahiliyeden yakın zamanda çıkmıştım. “Lat ve Uzza’ya kasem olsun!” diyerek yemin ediverdim. Arkadaşlarım bana: “Söylediğin şey ne fena! Çirkin bir söz ettin!” dediler. Ben hemen Aleyhissalatu vesselam’a gelip durumu anlattım: “Allah’tan başka ilah yoktur, o tektir, şeriksizdir. Arz ve semanın mülkü O’na aittir. Bütün hamdler de O’nadır, O her şeye kadirdir!” de! Sol tarafına üç kere üfle. Taşlanmış şeytandan Allah’a sığın, sonra bir daha (bu çeşit yemine) dönme!” buyurdular.

Kaynak: Nesai, Eyman 12, (7,7-8)

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*