Yol Arkadaşı İle İlgili Hadisler

Hadis No: 2170

Ravi: İbnu Ömer

Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: “İnsanlar yalnızlıktaki (mahzuru) benim kadar bilselerdi, hiçbir atlı tek başına bir gececik olsun yol yapmazdi.”

Kaynak: Buhari, Cihad 135; Tirmizi, Cihad 4, (1673)


Hadis No: 2171

Ravi: Said İbnu’l- Müseyyeb

Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: “Şeytan tek başına olanla, iki kişi beraber olana sıkıntı verir.Eğer üç kişi olurlarsa onlara sıkıntı veremez.”

Kaynak: Muvatta, İsti’zan 36, (2, 978)


Hadis No: 2172

Ravi: Amr İbnu Şuayb (an ebihi an ceddihi)

Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: “Bir atlı bir şeytandır, iki atlı iki şeytandır, üç atlı bir gruptur.”

Kaynak: Muvatta, İsti’zan 25, (2, 978); Ebu Davud, Cihad 86, (2607); Tirmizi, Cihad 4, (1674)


Hadis No: 2173

Ravi: Ebu Hüreyre

Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: “Bir sefere üç kişi beraber çıkınca birini emir (başkan) yapsınlar.”

Kaynak: Ebu Davud, Cihad 87, (2609)