Yolculukta Nafile Namazlar İle İlgili Hadisler

Hadis No: 2907

Ravi: İbnu Ömer

Tanım: Resulullah (sav)’a (Onsekiz defa) refakat ettim. Ancak, sefer sırasında nafile kıldığını hiç görmedim. Allah Teala hazretleri şöyle buyurmuştur: “Resulullah’tan sizin için güzel örnek vardır” (Ahzab 21)”. İbnu Ömer devamla der ki: “Eğer nafileyi kılsaydım namazı da tam kılardım.”

Kaynak: Buhari, Taksiru’s-Salat 11; Müslim, Müsafirin 9, (689); Muvatta, Kasru’s-Salat 22, (1, 150); Ebu Dav


Hadis No: 2908

Ravi: Bera

Tanım: Ben, Resulullah (sav)’a onsekiz seferde iştirak ettim. Onun, güneş meyledince öğleden önce kıldığı iki rek’ati terkettiğini görmedim.

Kaynak: Ebu Davud, Salat 276, (1222); Tirmizi, Salat 393, (550)


Hadis No: 2909

Ravi: Nafi’

Tanım: İbnu Ömer (ra), oğlu Ubeydullah’ı seferde nafile kılarken görürdü de bundan dolayı onu kınamazdı.

Kaynak: Muvatta, Kasru’s-Salat 24, (1, 150)


Hadis No: 2910

Ravi: Aişe

Tanım: Resulullah (sav) ile birlikte umre yapmak üzere Medine’den Mekke’ye doğru yola çıktık. Mekke’ye gelince: “Ey Allah’ın Resulü, annem babam sana feda olsun. Sen kısa kıldın, ben tam kıldım, sen yedin ben oruç tuttum, (ne dersiniz?)” dedim. Şu cevabı verdi: “Ey Aişe güzel yaptın!” buyurdu ve bu işimde beni kınamadı.

Kaynak: Nesai, Taksiru’s-Salat 4, (3, 122)