Zilhicce Ayı

3 Eylül 2016 Cumartesi günü Zilhicce ayının birinci günüdür.  Bu mübarek ayda yapmamız tavsiye edilen ibadet ve bu ayın ehemmiyetinden bahsetmeye çalışacağız.

Kameri ayların 12’ncisi olan Zilhicce ayı, İslam’ın beş esasından biri olan hac farizasının ifa edildiği umumi af ayıdır. Arafat’a çıkıldığı, Allah için milyonlarca kurbanın kesildiği ve bir senelik hesapların görülüp amel defterlerinin kapandığı mukaddes bir aydır.

Resulullah (sav): “Salih amellerin Allah’a en ziyade sevgili olduğu günler bu on gündür!” buyurmuştu. Cemaatten: “Allah yolundaki cihaddan da mı?” diye soran oldu. “Cihaddan da!” buyurdu. “Ancak bir kimse, canını, malını muhataraya atarak çıkar, hiçbir şeyle dönmezse (yani cihad arasında ölürse) o kimse haric.”

Kaynak: Buhari, Iydeyn 11; Ebu Davud, Savm 61, (2438); Tirmizi, Savm 52, 1 (7577)

Zilhiccenin ilk on gecesi “leyali-i aşere” yani 10 mübarek gecedir. Bu ayda, noksanların tamamlanması için istiğfar, salevat-ı şerife, diğer dualar ve tesbih namazına devamda hayır vardır.

Hacca gidemeyen mü’minlerin bu günlerde oruç tutmaları çok büyük fazilettirKurban bayramından evvel dokuz gün oruç tutmalı, 10. günü kurban kesilinceye kadar bir şey yemeyip kurban etinden yemelidir. Bu mendubdur.

Hiç olmazsa 8’inci gün ile beraber 9’uncu günü (Arefe günü) oruçlu olmak lazımdır.

“Hiçbir günde yapılan sâlih amel Allâhü Teâlâ’ya Zilhicce ayının ilk on gününde yapılan sâlih amelden daha sevimli olamaz. Bu günlerde tutulan bir gün oruç bir senelik oruca, bir gecesini (ibâdet ile) ihyâ etmek de Kadir gecesini ihyâ etmeye denktir.”

(Hadîs-i Şerîf, Sünen-i Tirmizî)

Arefe günü sabah namazından bayramın 4’üncü günü ikindi namazına kadar, bütün farz namazların arkasından Teşrik tekbiri (Allahü Ekber Allahü Ekber, La ilahe illallahü vallahü ekber, Allahü Ekber ve lillahil-hamd) okumak kadın-erkek her mükellef Müslümana vaciptir.

ZİLHİCCE AYININ İLK ON GÜNÜNDE YAPILACAK İBADETLER?

Zilhicce ayının birinden onuna (yani Kurban Bayramının ilk gününe) kadar, her gün sabah namazlarından sonra:

10 salevat-ı şerife:

“Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed.”

10 istiğfar:

“Estağfirullahe’l-Azim el-Kerim ellezi la ilahe illa Hüve’l-Hayye’l-Kayyume ve etubü ileyk ve nes’elühü’t-tevbete ve’l-mağfirete ve’l-hidayete lena innehu hüve’t-Tevvabü’r-Rahim.”

10 tevhid:

“La ilahe illallahü vahdehu la şerike leh, lehü’l-mülkü ve lehü’l-hamdü yuhyi ve yümit ve hüve Hayyün la yemutü biyedihi’l-hayr ve hüve ala külli şey’in Kadir” okunur. (Dua ve İbadetler, Fazilet Neşriyat)

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*