Meleklerin Haya Ettiği Kimse …

Hazret-i Aişe’den (radıyallü anha) nakl ediyor:

Resulullah (s.a.v.) evinde baldırları, yani topuğu ile dizi arası açık yatıyordu. Mübarek Hazret-i Ebu Bekir (r.a.) kapıya gelip izin istedi. Habib-i Ekrem izin verdiler. Hallerini değiştirmediler. Sonra Hazret-i Ömer (r.a.) gelip izin istedi. Ona da izin verdiler ve mübarek baldırları açık olarak yattıkları vaziyette sohbet ediyorlardı. Hazret-i Osman (r.a.) gelip izin isteyince, Resul-i Ekrem oturdu ve örtündü. Hepsi gittikten sonra Server-i aleme sordum.

Babam Ebu Bekir (r.a.) içeri girdi, hiç hareket etmediniz. Hazret-i Ömer (r.a.) içeri girince yine aynı vaziyette durdunuz. Hazret-i Osman (r.a.) içeri girince yine aynı vaziyette durdunuz.Hazret-i Osman (r.a.) içeri girince doğrulup oturdunuz ve elbisenizi düzelttiniz. Bunun hikmeti nedir ? Cevabında :

Meleklerin haya ettiği bir kimseden ben haya etmez miyim ? buyurdular.

Bir rivayette Resulullah (s.a.v.):

Osman çok haya sahibi bir kimsedir. Eğer o halde izin verseydim, içeri girip söyleyeceğini anlatmazdı. buyurmuştur.

Kaynak: Hadis-i şerifin metni Miskatü’l Mesahih C.3, Sh.235 de 6060 numaradadır. Ayrıca İmam Müslim de Sahihinde C.4, Shf 1866-1869’da 2041 numara ile tahric etmiştir.