Denize Girenler Dikkat – Erkeklerin Örtmesi Gereken Yerler

Örtünme ve tesettür dendiğinde genelde akıllara hanımların tesettürü gelmekte, erkeklerin ise böyle bir zorunluluğu olduğu maalesef pek bilinmemektedir. Hatta tesettür konusunda bayanları eleştiren bazı erkeklerin, kendilerinin deniz, hamam veya gündelik yaşantısında dikkat etmesi gereken tesettüre dikkat etmediğini, böyle bir zorunluluğun farkında bile olmadığını üzülerek görmekteyiz.

Dinimizde erkeklerin tesettür hususu şöyle izah edilmiştir ;

Erkeğin avret mahalli, namazda ve namaz haricinde örtülmesi farz olan kısmı göbekten diz kapağı altına kadar olan mahaldir. Diz de avret mahalline dahildir. Bir erkeğin bahsedilen avret mahallini, hamamda yıkanırken, suda yüzerken ve güreş vesaire gibi spor faaliyetleri sırasında başkalarına göstermesi haramdır. 

Peygamber Efendimiz bir hadis-i şeriflerinde şöyle emir buyurmuştur: ” Uyluğunu açma. Hiçbir canlı ve ölü kimsenin uyluğuna bakma.”( İbn Mace c.1,s.469 ) Zamanımızın hamamları bu noktada bir facia arz etmektedir. Kimi peştemalı atmış, çırılçıplak yıkanmakta; kimi sere serpe uzanmış, göbek ve diz arası yarı çıplak halde, hamam tellağına vücudunu oğdurmaktadır.

Zavallı, bedeninin dışını temizlerken içini kirlettiğinin farkında değil … Bir kimse kendi başına yıkanırken bile, yanında meleklerin mevcudiyetini düşünerek peştemalı atıp çıplak yıkanmamalıdır.

İslam dini yüzmeyi ve güreşi yasaklamamış, bilakis teşvik bile etmiştir. Ancak tesettürü ihmal etmemeyi de şart koşmuştur.

Kaynak: Kadın ve Aile – Mehmed Emre