FATİH SULTAN MEHMED’İN BİR KERÂMETİ

Fatih Câmi-i Şerîfi’nin içinden cemaat hiç eksik olmazdı. Daima namaz kılanlar, Kur’ân-ı Kerîm’i ezberleyenler ve okuyanlar, salât ve selâm edenler bulunurdu.

1179/1766 senesi Kurban bayramının üçüncü perşembe günü, güneş doğuşundan bir saat sonra vaki olan büyük zelzelede Fatih Câmi-i Şerîfi’nin büyük ana kubbesi tamamen yıkıldı. Bu kubbe yıkıldığı vakit cami-i şerifte hiç kimse bulunmamıştır. O zelzeleden az evvel bir kimse geldi ve:

“Ne duruyorsunuz? Fatih Sultan Mehmed kabirden kalkmış” dedi. Herkes câmiden dışarıya çıktılar. Câminin kubbesi de o vakit iner. İşte bu Fatih’in kerâmetidir.

Zelzeleden sonra Sultan Üçüncü Mustafa hazretleri Fatih Câmi-i Şerîfini minâreleriyle berâber yeniden inşa ettirmişlerdir. (1771)