İhlas Hatimlerinin Sevabı

İhlas Hatimlerinin sevabı

Nisbeti sahiha ile tasavvuf yolunda olanların adabına uygun olarak yapmış oldukları ihlas hatimlerinin manevi bir çok faydası bulunmaktadır. Kamil mürşitler ihlas hatmi ve benzeri vazifeleri, kendi ilim halkalarına katılanlara tavsiye buyurmuşlardır. Bu tavsiyelerden biri olan ihlas hatimlerinin sevabını Peygamber Efendimiz (s.a.v.) mübarek hadislerinde şöyle buyurmuşlardır:

“Kul hüvallâhü ehad sûresini bin defa okuyanı Allâhü Teâlâ cehennemden azad eder.” (Hadîs-i Şerîf, Feyzü ‘l-Kadîr)

Bu hadisi şerif ile Peygamber Efendimiz, bizlere çok büyük bir müjde vermektedir. Aklı başında olan müslümanlar, bu müjdeyi idrak edip amel etmekle gayret göstermelidirler.

İhlas Suresi Arapça Yazılışı

ihlas suresi arapça yazılışı
ihlas suresi arapça yazılışı