İlim Adabı İle İlgili Hadisler

Hadis No: 4106

Ravi: Ebu Hüreyre

Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: “Kim, bir ilimden sorulur, o da bunu ketmedip söylemezse (kıyamet günü) ateşten bir gem ile gemlenir.”

Kaynak: Ebu Davud, İlm 9, (3658); Tirmizi, İlm 3, (2651)


Hadis No: 4107

Ravi: Sehl İbnu Sa’d

Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: “Vallahi, senin hidayetinle bir tek kişiye hidayet verilmesi, senin için kıymetli develerden müteşekkil sürülerden daha hayırlıdir.”

Kaynak: Ebu Davud, İlm 10, (3661); Buhari, Ashabu’n-Nebi 9; Müslim, Fedailu’l-Ashab 34, (2046)


Hadis No: 4108

Ravi: Ebu Harun el-Abdi

Tanım: Biz Ebu Said el-Hudri (ra)’a uğradık. O bize: “Resulullah (sav)’ın (bize) vasiyetine merhaba” (derdi ve ilave ederdi): Resulullah (sav) demişti ki: “İnsanlar (dinde) size tabidirler. Size (aktar-ı alemden yani) dünyanın her tarafından bir kısım erkekler gelip İslam dinini öğrenecekler. Onlar geldikleri vakit, onlara hep hayrı tavsiye edin.”

Kaynak: Tirmizi, İlm 10, (3661)


Hadis No: 4109

Ravi: Yezid İbnu Beleme el-Cüft

Tanım: Ey Allah’ın Resulü! dedim, “ben senden pek çok hadis işittim. Ancak bunlardan, sonradan işittiklerimin, önceden işittiklerimi unutturacağından korkuyorum. Bana (hepsinin yerini tutacak) cami bir kelime söyle!” “Bildiklerinde Allah’a karşı müttaki ol (bu sana yeter)!” buyurdular. (Rezin şu ziyadeyi yaptı: “…ve onunla amel et!”)

Kaynak: Tirmizi, İlm 19, (2684)


Hadis No: 4110

Ravi: Rebi’a İbnu Ebi Abdirrahman

Tanım: Yanında bir miktar ilim olan kimseye, nefsini zayi etmesi münasib düşmez.

Kaynak: Buhari, bab başlığında kaydetmiştir (İlm 21)