Rüya Ve Rüya Adabına Dair İle İlgili Hadisler

Hadis No: 0946

Ravi: Ebu Hüreyre

Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: “Zaman yaklaşınca, mü’minin rüyası, neredeyse yalan söylemeyecek. Esasen mü’minin rüyası, peygamberliğin kırk altı cüzünden bir cüzdür.” Buhari’nin rivayetinde şu ziyade var: “Peygamberlikten cüz olan şey yalan olamaz.”

Kaynak: Buhari, Ta’bir 26; Müslim, Rüya 8, (2263); Tirmizi, Rüya 1, (2271); Ebu Davud, Edeb 96, (5019)


Hadis No: 0947

Ravi: Ebu Katade

Tanım: Resulullah (sav)’ın şöyle söylediğini işitmiştir: “Rüya Allah’tan dır. Hulm (sıkıntılı rüya) şeytandandır. Öyle ise, sizden biri, hoşuna gitmeyen kötü bir rüya (hulm) görecek olursa sol tarafına tükürsün ve ondan Allah’a istiaze etsin (sığınsın). (Böyle yaparsa şeytan) kendisine asla zarar edemiyecektir.”

Kaynak: Buhari, Tıbb 39, Bed’ü’l-Halk 11, Ta’bir3, 4, 10, 14, 46; Müslim, Rüya 5, (2262); Muvatta, 1, (2, 95


Hadis No: 0948

Ravi: Enes

Tanım: Resulullah (sav) şöyle buyurur: “Beni rüyada gören, gerçekten beni görmüştür, çünkü şeytan benim suretime giremez.”

Kaynak: Buhari, Tabir 2, 10; Müslim, Rüya 10, (2266); Muvatta, Rüya 1, (2, 956)


Hadis No: 0949

Ravi: Ebu Rezin el-Ukeyli Lakit İbnu Amir İbni Sabire

Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: “Mü’minin rüyası, nübüvvetin kırk cüzünden bir cüzdür. Bu rüya, anlatılmadığı müddetçe bir kuşun ayağında (takılı vaziyette) durur. Anlatılacak olursa hemen düşer.”

Kaynak: Tirmizi, Rü’ya 6, (2279, 2280); Ebu Davud, Edeb 96, (5020)


Hadis No: 0950

Ravi: Ebu Said

Tanım: Mü’minin rüyası, nübüvvetin kırk altı cüzünden bir cüzdür.

Kaynak: Buhari, Ta’bir 4; Muvatta, 1, (2,956)


Hadis No: 0951

Ravi: Ebu Said

Tanım: Tirmizi’de Ebu Said’den şu rivayet kaydedilmiştir: “En sadık rüya seher vakitlerinde görülen rüyadır.”

Kaynak: Tirmizi, Rü’ya 3, (2275)


Hadis No: 0952

Ravi: Ebu Hüreyre

Tanım: Resulullah (sav) şöyle demişti: “Benden sonra, peygamberlikten sadece mübeşşirat (müjdeciler) kalacaktır!” Yanındakiler sordu: “Mübeşşirat da nedir?” “Salih rüyadır!” diye cevap verdi.” Muvatta’nın rivayetinde şu ziyade var: “Salih rüyayı salih kişi görür veya ona gösterilir.”

Kaynak: Buhari, Tabir 5; Muvatta, Rüya 3, (2, 957); Ebu Davud, Edeb 96, (5017)