Ayakta İçmenin Hükmü İle İlgili Hadisler

Hadis No: 2229

Ravi: İbnu Abbas

Tanım: Resulullah (sav)’a, zemzemden sundum, ayakta olduğu halde içti. (Bir rivayette: “Resulullah Beytullah’ın yanında iken su istedi, ben ona bir kova getirdim” denmiştir. Bir diğer rivayette şu ziyade gelmiştir: “İkrime o gün (Resulullah’ın) deve üzerinde olduğu hususunda yemin etti.”)

Kaynak: Buhari, Eşribe 16, Hacc 76; Müslim, Eşribe 120, (2027); Tirmizi, Eşribe 12, (1883); Nesai, Hacc 165,


Hadis No: 2230

Ravi:

Tanım: Tirmizi ve Nesai’nin bir rivayetinde şöyle denmiştir: “Resulullah (sav) zemzemi ayakta içti.”

Kaynak:


Hadis No: 2231

Ravi: İbnu Ömer

Tanım: Biz, Resulullah (sav) devrinde yürürken yer, ayakta iken içerdik.

Kaynak: Tirmizi, Eşribe 11, (1881); İbnu Mace, Erime 25, (3301)


Hadis No: 2232

Ravi:

Tanım: İmam Malik’e ulaştığına göre Hz. Ömer, Hz. Osman ve Hz. Ali (ra) ayakta oldukları halde (su) içiyorlardı.

Kaynak: Muvatta, Sıfatu’n-Nebi 13, (2,925)


Hadis No: 2233

Ravi: Enes

Tanım: Resulullah (sav) ayakta içmeyi yasakladı” demişti. Kendisine: “Ya yemek? (Bu husustaki hüküm nedir)” diye soruldu. “Bu daha şiddetle yasaktır!” dedi veya şöyle dedi. “Bu daha şerli, daha kötü!”

Kaynak: Müslim, Eşribe 113, (2024); Tirmizi, Eşribe 11, (1880); Ebu Davud, Eşribe 13, )3717


Hadis No: 2234

Ravi: Ebu Hüreyre

Tanım: Resulullah (sav) şöyle buyurdular: “Sizden kimse sakın ayakta içmesin. Kim unutarak içerse hemen kussun.”

Kaynak: Müslim, Eşribe 116, (2026)