Hakiki Namaz Kılan Cemaat

Abbasi Halifesi Harun Reşid, bir Ramazan günü Belül Dânâ’ya tembih eder:

Akşam namazında camiye git, namazı kılan herkesi iftara davet et.  Akşam olur, namaz kılındıktan sonra Belül Dânâ 5-10 kişilik bir grupla çıkagelir. Halife Harun Reşif şaşırır :

Behlül bunlar kim ? Ben sana namaz kılan herkesi saraya iftara davet et diye tembih etmedim mi ? Sen o kadar cemaatin arasından bir sofralık bile adam getirememişsin.

Efendimiz, siz bana camiye gelenleri değil, namaz kılanları iftara çağır dediniz. namazdan sonra bendeniz cami kapısında durdum, çıkan herkese imamın hangi sureyi okuduğunu sordum. Onu da yalnız bu getirdiğim kişiler bildi. Camiye gelen çoktu; ama namaz kılan yalnız bunlarmış.

Kaynak: Yedikıta Dergisi