Ka’de (Oturma) İle İlgili Hadisler

Hadis No: 2624

Ravi: Ali İbnu Abdirrahman el-Mu’avi

Tanım: Ben namazda çakıl taşlarını kurcalarken İbnu Ömer (ra) beni gördü. Namazdan çıkınca beni bundan nehyetti ve: “Sen de Resulullah (sav)’ın yaptığı gibi yap!” dedi. Ben: “Resulullah (sav) ne yapmıştı?” diye sordum. “Namazda oturduğu zaman, efendimiz sağ avucunu sağ dizinin üzerine koyarak, bütün parmaklarını yumar, başparmağını takip eden parmağıyla da işarette bulunurdu. Sol avucunu da sol uyluğunun üstüne koyardı.”

Kaynak: Müslim, Mesacid 114-116, (580); Muvatta, Salat 48, (1, 88); Ebu Davud, Salat 186, (987); Tirmizi, Sa


Hadis No: 2625

Ravi: Nafi’

Tanım: İbnu Ömer (ra)’den yaptığı bir diğer rivayette şöyle denmiştir: “…Sol eli de sol dizinin üstüne açmış olarak koydu.”

Kaynak: Müslim, Mesacid 114-116, (580); Muvatta, Salat 48, (1, 88); Ebu Davud, Salat 186, (987); Tirmizi, Sa


Hadis No: 2626

Ravi: İbnu Ömer

Tanım: Sağ elini sağ dizi üzerine koydu. Elliüç akdi yapıp şehadet parmağıyla işarette bulundu.

Kaynak: Müslim, Mesacid 114-116, (580); Muvatta, Salat 48, (1, 88); Ebu Davud, Salat 186, (987); Tirmizi, Sa


Hadis No: 2627

Ravi: Ali İbnu Abdirrahman

Tanım: İbnu Ömer (ra)’nın yanında namaz kıldım ve namazda çakılları alt üst ettim. Bana: “Çakılları alt üst etme. Zira çakılların çevrilmesi şeytan işidir. Sen de Resulullah’ın yaptığı gibi yap. Ben O’nun ne yaptığını gördüm” dedi. Ben: “Resulullah’ın ne yaptığını gördün?” diye sordum. “Şöyle” dedi ve sağ ayağını dikti, solunu yatırdı. Sağ elini sağ uyluğu üzerine, sol elini de sol uyluğu üzerine koydu. Şehadet parmağıyla da işaret etti. (Bir diğer rivayette şöyle denmiştir: “Baş parmağı takip eden parmağı ile kıbleye işaret etti, nazarlarını da ona dikti.”)

Kaynak: Nesai, İftitah 189, (2, 237), Sehv 32-35, (3, 36-38)


Hadis No: 2628

Ravi: İbnu’z-Zübeyr

Tanım: Resulullah (sav) namazda oturunca, sol ayağını (sağ) uyluğunun ve bacağının altına koyar, sağ ayağını da yere döşerdi.”

Kaynak: Ebu Davud, Salat 186, (988, 989, 990); Nesai, İftitah 189, (2, 237), Sehv 36, 39, (3, 37, 39)


Hadis No: 2629

Ravi: İbnu’z’Zübeyr

Tanım: Resulullah (sav) (namazda oturur vaziyette iken), dua edince, hareket ettirmeksizin parmağıyla işaret yapar, bu vaziyette dua (teşehhüd) okurdu. Sol eliyle de sol uyluğunun üzerine dayanırdı. (Bir diğer rivayette şöyle gelmiştir: “Gözü de işaretinden ayrılmazdı.”)

Kaynak: Ebu Davud, Salat 186, (988, 989, 990); Nesai, İftitah 189, (2, 237), Sehv 36, 39, (3, 37, 39)


Hadis No: 2630

Ravi: Vail İbnu Hucr

Tanım: Resulullah (sav) sol ayağını yere yaydı, elini sol uyluğunun üzerine koydu, sağ ayağını da dikti. Nesai’nin bir rivayetinde: “Kollarını, uyluklarının üzerine koydu. Şehadet parmağıyla işaret ederek dua ediyordu (teşehhüdü okuyordu).”

Kaynak: Tirmizi, Salat 218, (292); Nesai,Sehv 30, (3, 35)


Hadis No: 2631

Ravi: Ebu Ya’fur

Tanım: Mus’ab ibnu Sa’d İbnu Ebi Vakkas’ın şöyle söylediğini işittim: “Babamın yanında namaz kılmış, namazda avuçlarımı iç içe kavuşturup uyluklarımın arasına koymuştum. Babam bu tarzdan beni men’ etti ve: “Biz de bir ara böyle yapmıştık. Ondan nehyedildik ve ellerimizi dizlerimizin üzerine koymakla emrolunduk” dedi.

Kaynak: Buhari, Ezan 118; Müslim, Mesacid 29, (535); Ebu Davud, Salat 150, (867); Nesai, İftitah 91, (2,185)


Hadis No: 2632

Ravi: Şihab İbnu’l-Mecnun

Tanım: Asım İbnu Küleyb el-Cermi (an ebihi an ceddihi) -ki ismi de Şihab İbnu’l-Mecnun’dur- der ki: “Resulullah (sav)’ın huzuruna girdim, namaz kılıyordu. Sol elini sol uyluğunun üzerine koymuş, sağ elini de sağ uyluğunun üzerine koymuş idi. (Sağ elin) parmakları hep yumuk, sadece işaret parmağı acıktı. Şöyle dua ediyordu: “Ey kalbleri döndüren Allah’ım, kalbimi dinin üzerine sabit kıl.”

Kaynak: Tirmizi, Da’avat 135, (3581)


Hadis No: 2633

Ravi: Ebu Humeyd es-Saidi

Tanım: Resulullah (sav) teşehhüd için oturdu, sol ayağını yayıp sağ göğsünü kıbleye çevirdi…”

Kaynak: Tirmizi, Salat 219, (293)


Hadis No: 2634

Ravi: Ebu Humeyd es-Saidi

Tanım: Nesai’deki rivayette şu ziyade var: “Namazın sona erdiği rek’atte sol ayağını geride bırakmış ve uyluk kemiğine dayanarak oturmuş, sonra da selam vermiştir. Yine Nesai’nin bir diğer rivayetinde şu ziyade var: “Şehadet parmağını kaldırmış ve onu hafif eğmiş (vaziyette teşehhüdü okuyordu).”

Kaynak: Nesai, Sehv 29, 38, (3, 34, 39)


Hadis No: 2635

Ravi: Abdullah İbnu Abdillah İbnu Ömer

Tanım: İbnu Ömer namazda oturunca bağdaş kurardı. Aynı şeyi ben de yaptım. O sırada yaşım gençti. Beni bundan nehyetti. Ve dedi ki: “Namazın sünneti sağ ayağını dikmen, solu da bükmendir.” Ben kendisine: “Ama sen bunu yapıyorsun!” dedim. Bunun üzerine: “Ayaklarım beni taşımıyor” diye açıklamada bulundu.

Kaynak: Buhari, Ezan 145; Muvatta, Salat 51, (1, 89, 90)


Hadis No: 2636

Ravi: Abdullah İbnu Abdillah İbnu Ömer

Tanım: Nesai’nin rivayetinde şöyle denmiştir: “… (Namazın sünneti) sağ ayağını dikmen, parmaklarını kıbleye yöneltmen ve sol (ayak ) üzerine de oturmandır.”

Kaynak: Nesai, İftitah 189, 190, (2, 235, 236)


Hadis No: 2637

Ravi: Tavus

Tanım: İbnu Abbas (ra)’a (namaz’da) iki ayak üzerine ik’a hakkında sordum. “Bu sünnettir” dedi. Kendisine, “Biz bunu erkeğe eziyet görüyoruz!” dedik. O tekrar: “Bilakis, o, Peygamberiniz (sav)’in sünnetidir!” dedi. (Metin Müslim’e aittir. Ebu Davud’da, “iki ayak üzerine” tabirinden sonra “secdede” ziyadesi mevcuttur.)

Kaynak: Müslim, Mesacid 32, (536); Ebu Davud, Salat 143, (845); Tirmizi, Salat 210, (283)


Hadis No: 2638

Ravi: İbnu Mes’ud

Tanım: Resulullah (sav) ilk iki rek’atte oturunca, (çabuk) kalkmak için sanki kızgın taş üzerine oturmuş gibiydi.

Kaynak: Ebu Davud, Salat 188, (995); Tirmizi, Salat 270, (366); Nesai, İftitah 195, (2, 243)


İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*